SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm cao su tiếp xúc thực phẩm. Đáp ứng các quy định về tiếp xúc thực phẩm của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ (FDA) theo tiêu chuẩn 21 CFR 177.2600.

Ảnh gioăng cao su
Băng cao su ép cá
Ảnh gioăng cao su Băng cao su ép cá


caosuviet | lmtShare |  Trục in UV  (23/04/2019)
  Silicone FDA, RoHS  (23/04/2019)
  Lô lưỡng tính  (20/04/2019)