SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Hỗn hợp cao su cho trục in offset được nghiên cứu không chứa 10 chất nền bị hạn chế trong tiêu chuẩn RoHS được cập nhật mới nhất năm 2015. 

Sản xuất trục cao su
Công ty sản xuất trục lô
Sản xuất trục cao su Công ty sản xuất trục lô


caosuviet | lmtShare |  Trục in UV  (23/04/2019)
  Silicone FDA, RoHS  (23/04/2019)
  Lô lưỡng tính  (20/04/2019)