SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao su EPDM ứng dụng cho các sản phẩm chịu dung môi phân cực: ketone, ester, acrylic, acetate..., kháng ozone, chịu nhiệt liên tục ở 150oC.

Trục EPDM chịu nhiệt
Trục EPDM in
Trục EPDM chịu nhiệt
Trục EPDM in


caosuviet | lmtShare |