SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao su EPDM ứng dụng cho các sản phẩm chịu dung môi phân cực: ketone, ester, acrylic, acetate..., kháng ozone, chịu nhiệt liên tục ở 150oC.

Trục EPDM chịu nhiệt
Trục EPDM in
Trục EPDM chịu nhiệt
Trục EPDM in


caosuviet | lmtShare |  Corona rollers  (26/06/2019)
  In tem nhãn decal flexo uv  (25/06/2019)
  Bạc cao su áo thau  (24/06/2019)
  Silicone không mùi FDA  (23/06/2019)
  Lô mực in bao bì carton  (22/06/2019)