SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bao bì lon ngành thực phẩm thường sử dụng các bánh in silicone, cao su trong dây chuyền in trên các loại lon.


 Con lăn silicone in nhãn ngành sữa Con lăn cao su in lon
 Con lăn silicone in nhãn ngành sữa Con lăn cao su in lon

cao su viet | ntt
Share |  Con lăn cao su lõi nhôm  (12/07/2019)
  Trục cao su ép màng  (11/07/2019)
  Fluorosilicone | FVMQ Silicone  (08/07/2019)
  Trục cong banana  (09/07/2019)