SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


​Con lăn mặt trời dùng để kéo giấy trong in bao bì carton. Các nan hoa có tác dụng làm giảm lực ép vào sản phẩm, giúp các sóng giấy không bị gãy.

ng pu kéo giấy các tông | Poly no crush wheels Vòng pu kéo giấy carton | Polyurethane zero crush wheels

 cao su viet | hntShare |  Lô sàn mực  (17/05/2018)
  Độ nhám trục in offet  (16/05/2018)
  Cao su tổng hợp  (14/05/2018)
  Trục kéo băng tải  (11/05/2018)
  Mực in thường  (11/05/2018)