SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong dây chuyền sản xuất lon thiếc, thường sử dụng nhiều loại đế cao su giúp vận chuyển lon nhanh chóng.


Đế cao su Đế cao su chuyền lon
Đế cao su Đế cao su chuyền lon

cao su viet | ntt
Share |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)