SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên cung cấp đệm cao su, silicone, PU làm kín theo điều kiện làm việc của sản phẩm.

Đệm đầu bo
Đệm chiết rót thực phẩm
Đệm đầu bo
Đệm chiết rót thực phẩm


cao su viet | lmtShare |  Trục in UV  (23/04/2019)
  Silicone FDA, RoHS  (23/04/2019)
  Lô lưỡng tính  (20/04/2019)