SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Mỗi lô cao su trong một đơn vị in offset đều có chức năng khác nhau. Và tiêu chuẩn độ nhám bề mặt trục cao su cho từng vị trí cũng khác nhau.

 Trục cao su cho ngành in
Trục cao su in
 Trục cao su cho ngành in  Trục cao su in

cao su viet | hntShare |