SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Những dòng máy in ống đồng hiện đại ngày nay đều có tốc độ rất cao, đòi hỏi những lô ép in ống đồng phục hồi lại đều phải đảm bảo lõi được cân bằng động.

 Lô ép cao su in
 Phục hồi trục cao su
 Lô ép cao su in  Phục hồi trục cao su


cao su viet | hntShare |