SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao su tổng hợp trong mạch phân tử càng ít nối đôi bất bão hòa sẽ có khả năng kháng lại sự tấn công của ozone. Điển hình là các vết nứt chân chim trên bề mặt sản phẩm, gây sự lão hóa giòn trong cao su.

Khớp nối mềm Silicone
Sản xuất cao su
Khớp nối mềm Silicone
Sản xuất cao su


caosuviet | lmtShare |