SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Tráng phủ varnish là công đoạn sau in, hiện nay thường dùng tráng UV và waterbased.

Lô Polyurethane phủ bóng
 Lô PU tráng bóng
 Lô Polyurethane phủ bóng  Lô PU tráng bóng

caosuviet | hntShare |  Corona rollers  (26/06/2019)
  In tem nhãn decal flexo uv  (25/06/2019)
  Bạc cao su áo thau  (24/06/2019)
  Silicone không mùi FDA  (23/06/2019)
  Lô mực in bao bì carton  (22/06/2019)