SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su láng đè | Cao su ngành gỗ | Phụ tùng trục trong máy chà nhám

 Trục láng đè ngành gỗ Bọc cao su trục láng 
 Trục láng đè ngành gỗ  Bọc cao su trục láng

ttld, v.rubberShare |  Thanh PU gạt mực  (23/02/2018)
  Lô nước  (21/02/2018)
  Trục kéo màng film  (18/02/2018)
  Trục cong  (16/02/2018)
  In typo  (13/02/2018)