SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su láng đè | Cao su ngành gỗ | Phụ tùng trục trong máy chà nhám

 Trục láng đè ngành gỗ Bọc cao su trục láng 
 Trục láng đè ngành gỗ  Bọc cao su trục láng

ttld, v.rubberShare |  Vật liệu đàn hồi  (17/06/2018)
  Thanh gạt mực  (17/06/2018)
  Phễu hút ngành bao bì  (12/06/2018)
  Trục ép đế in flexo  (30/05/2018)
  Trục in pu flexo  (28/05/2018)