SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su dẫn điện được thiết kế với điện trở bề mặt nằm trong vùng 10^3 - 10^5 Ω.cm được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là công nghệ in ống đồng.

Lô cấp mực in ống đồng​
Lô ép in ống đồng
Lô cấp mực in ống đồng​
Lô ép in ống đồng


caosuviet | lmtShare |  Corona rollers  (26/06/2019)
  In tem nhãn decal flexo uv  (25/06/2019)
  Bạc cao su áo thau  (24/06/2019)
  Silicone không mùi FDA  (23/06/2019)
  Lô mực in bao bì carton  (22/06/2019)