SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su dẫn điện được thiết kế với điện trở bề mặt nằm trong vùng 10^3 - 10^5 Ω.cm được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là công nghệ in ống đồng.

Lô cấp mực in ống đồng​
Lô ép in ống đồng
Lô cấp mực in ống đồng​
Lô ép in ống đồng


caosuviet | lmtShare |  Lô cao su tán mực  (16/02/2019)
  Con lăn chịu nhiệt  (14/02/2019)
  Lô cong banana  (13/02/2019)