SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Lô cao su có độ cứng thấp (10 - 15 Shore A). Khả năng duy trì độ bền, độ cứng và ổn định kích thước tốt được ứng dụng trong công đoạn mài da của ngành công nghiệp thuộc da. 

Lô cao su mài da
Công ty Cao Su Việt sản xuất  trục cao su
Lô cao su mài da
Công ty Cao Su Việt sản xuất 
trục cao su


caosuviet | lmtShare |  Lô cao su tán mực  (16/02/2019)
  Con lăn chịu nhiệt  (14/02/2019)
  Lô cong banana  (13/02/2019)