SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su gấp giấy hay thường gọi là trục rãnh mía, đường kính cao su lớn hơn đường kính phi sắt bên ngoài khoảng 0,3mm.

 Trục cao su máy gấp giấy
 Bọc cao su
 Trục cao su máy gấp giấy  Bọc cao su

caosuviet | hntShare |  Corona rollers  (26/06/2019)
  In tem nhãn decal flexo uv  (25/06/2019)
  Bạc cao su áo thau  (24/06/2019)
  Silicone không mùi FDA  (23/06/2019)
  Lô mực in bao bì carton  (22/06/2019)