SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su máy gấp giấy ở công đoạn sau in, máy này có chức năng gấp và xếp giấy. 

Trục cao su máy gấp
Sản phẩm trục ru lô cao su
 Trục cao su máy gấp  Sản phẩm trục ru lô cao su

caosuviet | hntShare |  Lô cao su tán mực  (16/02/2019)
  Con lăn chịu nhiệt  (14/02/2019)
  Lô cong banana  (13/02/2019)