SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Hiện nay, công nghệ in flexo giấy carton gồm in dọc flexo và in ngang flexo. Việc này tùy theo kích thước bao gì giấy carton mà chọn máy phù hợp.

 Trục in flexo cao su
Trục in flexo
 Trục in flexo cao su  Trục in flexo


cao su viet | hntShare |