SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục in flexo được sản xuất từ vật liệu cao su và polyurethane có khả năng chịu được dung môi, mực in khác nhau.

Trục in flexo |  Flexo rollers for  flexographic printing
Trục in flexo cao su | Flexographic  rubber rolls
Trục in flexo |  Flexo rollers for 
flexographic printing
Trục in flexo cao su | Flexographic 
rubber rolls


cao su viet | lmt Share |  Thanh PU gạt mực  (23/02/2018)
  Lô nước  (21/02/2018)
  Trục kéo màng film  (18/02/2018)
  Trục cong  (16/02/2018)
  In typo  (13/02/2018)