SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục in flexo được sản xuất từ vật liệu cao su và polyurethane có khả năng chịu được dung môi, mực in khác nhau.

Trục in flexo |  Flexo rollers for  flexographic printing
Trục in flexo cao su | Flexographic  rubber rolls
Trục in flexo |  Flexo rollers for 
flexographic printing
Trục in flexo cao su | Flexographic 
rubber rolls


cao su viet | lmt Share |  Lô sàn mực  (17/05/2018)
  Độ nhám trục in offet  (16/05/2018)
  Cao su tổng hợp  (14/05/2018)
  Trục kéo băng tải  (11/05/2018)
  Mực in thường  (11/05/2018)