SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Việc sử dụng luân phiên giữa mực UV và mực thường có thể gây ảnh hưởng nặng đến bề mặt và sự co rút của lô cao su. Trục in lưỡng tính được sản xuất từ Cao Su Việt khắc phục được các vấn đề trên.

Trục cao su cho ngành in
Lô cao su in
Trục cao su cho ngành in
Lô cao su in


cao su viet | lmt 
Share |  Vật liệu đàn hồi  (17/06/2018)
  Thanh gạt mực  (17/06/2018)
  Phễu hút ngành bao bì  (12/06/2018)
  Trục ép đế in flexo  (30/05/2018)
  Trục in pu flexo  (28/05/2018)