SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục kéo màng film trong dây chuyền làm bao bì nhựa, thường được cắt rãnh để tăng độ bám.

Trục kéo màng film có rãnh
 Trục cao su kéo màng bao bì
 Trục kéo màng film có rãnh  Trục cao su kéo màng bao bì

caosuviet | hntShare |  Lô cao su tán mực  (16/02/2019)
  Con lăn chịu nhiệt  (14/02/2019)
  Lô cong banana  (13/02/2019)