SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Vòng cao su cho ngành tôn thép yêu cầu chịu mài mòn cao.

Vòng cao su cắt tôn
Vòng cao su đế dao ngành tôn
Vòng cao su cắt tôn
Vòng cao su đế dao ngành tôn


caosuviet | lmt
Share |  Con lăn cao su lõi nhôm  (12/07/2019)
  Trục cao su ép màng  (11/07/2019)
  Fluorosilicone | FVMQ Silicone  (08/07/2019)
  Trục cong banana  (09/07/2019)