SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Trong máy ghép màng khô, lô cong hay còn gọi là lô banana rất quan trọng. Được sử dụng tại những những vị trí ghép hay trước công đoạn thu cuộn. Như ở vị trí ép lấy keo, lô cong được thiết kế lắp trước khi màng vào lấy keo, hay trước vị trí 2 màng ghép lại với nhau. Lô banana có tác dụng làm căng màng, màng không bị nhăn khi đi vào vị trí ghép.

Trục cong cao su
Trục cong cao su màng máy thổi
 Trục cong cao su  Trục cong cao su màng máy thổi

caosuviet | hnt

 

Các tin khác

  Xử lý corona màng nhựa  (19/07/2021)
  Con lăn tỳ dẫn giấy  (12/07/2021)
  Phễu hút giấy In offset  (05/07/2021)
  Con lăn PU kéo giấy carton  (07/06/2021)
  Trục cong banana  (31/05/2021)
  Lô nước in offset  (24/05/2021)