SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Trục đế dao trong công nghệ in flexo yêu cầu mài mòn, kháng cắt xé, hồi phục sau nén, chịu ozone. Độ cứng 80 - 85 Shore A.

Bọc cao su trục đế dao
Chỗ đúc cao su
Bọc cao su trục đế dao
Chỗ đúc cao su


caosuviet | lmtCác tin khác

  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)
  Trục kéo giấy carton  (15/03/2019)
  Công nghệ in UV  (14/03/2019)
  Rubber damping and washing  (14/03/2019)
  Trục cao su in offset  (13/03/2019)