SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Trong dây chuyền máy in flexo, trục ép đế in đóng vai trò rất quan trọng. Trục có tác dụng là đế để bản in flexo in lên giấy. Vì có cấu đồng bộ giữa các trạm, đòi hỏi các trục ép ở mỗi đơn vị phải đồng phi.

 Trục ép đế in flexo
 Trục ép đế in máy in flexo Lintec 300
 Trục ép đế in flexo  Trục ép đế in máy in flexo Lintec 300

caosuviet | hnt

 

Các tin khác

  Lô mực in flexo carton  (20/03/2023)
  Lô cao su máy chế bản  (13/03/2023)
  In flexo tem nhãn  (06/03/2023)
  Trục in bao bì dệt Jumbo  (13/02/2023)
  Trục cong căng màng  (30/01/2023)