SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Sản phẩm với chức năng chặn để không cho mực tràn ra bên ngoài đầu cốt khi hoạt động. Ứng dụng trong in flexo ngành bao bì giấy và bao bì nhựa.


 Đệm pu chặn mực trục in Cao su chặn mực đầu cốt
 Đệm pu chặn mực trục in Cao su chặn mực đầu cốt

 

cao su viet | ntt