SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Lô tự sàng thường có kế cấu cơ phức tạp nằm ở bên trong lõi. Sau thời gian sử dụng, phần cao su hư và cần phải phục hồi. Trong quá trình phục hồi cao su, khi tháo cơ cấu sàng phải hết sức cẩn thận. Nhiều lô sử dụng lâu, một phần chi tiết sàng bị hư cần phải kiểm tra phục hồi lại. 


 Lô chà bảng tự sàng  Lô mực in offset

caosuviet | hnt