SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cao su fibre được sử dụng phổ biến dùng để thay thế cho các lô đồng. Đáp ứng tốt vai trò tán và truyền mực. Tuy nhiên về tuổi thọ không bằng các lô mạ đồng theo máy.


 Lô fibre sàn mực in offset Trục cao su fibre
Các tin khác

  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)
  Vòng PU nạp giấy carton  (22/04/2024)
  Tráng varnish bóng mờ  (15/04/2024)