SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Corona là phương pháp xử lý nhằm tăng cường tính năng bề mặt của màng phim hoặc giấy trước khi in. Ngoài ra, nền in sau khi xử lý corona cho khả năng cán bóng tốt hơn, chất lượng và năng suất in được cải thiện rõ rệt. Ống corona trên nền vật liệu silicone đặc biệt cho hiệu quả xử lý màng phim tốt, khả năng kháng điện hồ quang tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ làm việc của sản phẩm.

 

Vật liệu Silicone
Ống xử lý Corona
Vật liệu Silicone
Ống xử lý Corona

 

caosuviet | lmt