SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Polyurethane products are made from high hardness and good abrasion material


Band saw pulley Pu bandsaw wheels
Band saw pulley Pu bandsaw wheels

cao su viet | ntt
Các tin khác

  Vacuum suction cups  (25/04/2019)
  Lô cao su máy thổi màng  (26/04/2019)
  Rubber damping and washing  (14/03/2019)
  Non-phthalates rubber products  (18/08/2018)
  Trục tráng bóng UV  (19/07/2018)
  Vật liệu đàn hồi  (17/06/2018)
  Cao su chịu dầu  (27/04/2018)