SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Bạc cao su đỡ chân vịt, sản phẩm cao su kỹ thuật ngành tàu thủy.


Bạc cao su đỡ trục chân vịt  Bạc cao su áo thau
Bạc cao su đỡ trục chân vịt  Bạc cao su áo thau

cao su viet | ntt
Các tin khác

  Anti vibration  (05/06/2019)
  Coupling seal spider  (30/05/2019)
  PU bandsaw wheels  (30/04/2019)
  Vacuum suction cups  (25/04/2019)
  Lô cao su máy thổi màng  (26/04/2019)
  Rubber damping and washing  (14/03/2019)
  Non-phthalates rubber products  (18/08/2018)
  Trục tráng bóng UV  (19/07/2018)