SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Sản phẩm đàn hồi trên nền cao phân cực như NBR, CR, FKM được sử dụng nhiều trong môi trường dầu mỡ và dung môi không phân cực như xăng, hydrocacbon.

Vòng cao su đỡ tôn
Ttrục cao su chịu dầu
Vòng cao su đỡ tôn
Trục cao su chịu dầu


cao su viet | lmt