SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

 Công đoạn sau in, để nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm sau khi in được tráng phủ, cán láng, cán bóng... Tùy theo yêu cầu sản phẩm, lựa chọn phù hợp. Trong đó, công nghệ tráng varnish bóng mờ đòi hỏi yêu cầu lô cao su rất cao. Khuyết tật trên lô đều gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


 Lô silicone tráng bóng trên decal nhựaTrục PU tráng varnish bóng mờ

caosuviet| hnt