SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Vật liệu silicone bọc mới lên bánh in đáp ứng các qui định về tiếp xúc thực phẩm của FDA. Được ứng dụng nhiều trong ngành sữa, nước giải khát và công nghiệp sản xuất thực phẩm.

Bánh in Silicone lên chai sữa
Silicone thực phẩm FDA
Bánh in Silicone lên chai sữa
Silicone thực phẩm FDA

caosuviet | lmt