SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Ống PU dẫn dung dịch được sử dụng trong nhiều ngành nghề kể cả ngành thực phẩm.

 Ống PU dẫn dung dịch Sản phẩm PU 
 Ống PU dẫn dung dịch  Sản phẩm PU

ttld, v.rubber