SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Thanh gạt mực thường được sử dụng vật liệu polyurethane, có độ cứng 85 - 90 Shore_A. 

 Thanh PU gạt mực
Thanh gạt mực
 Thanh PU gạt mực  Thanh gạt mực


cao su viet | hnt