SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

The metal packaging industry has used various kind of rubber rollers and polyurethane rollers for coating varnish on cans.


PU wheel varnish coating metal
Coating uv polyurethane roller
PU wheel varnish coating metal Coating uv polyurethane roller

cao su viet | nttCác tin khác

  Casting pu products  (29/08/2019)
  ​Vòng PU đế dao  (24/05/2019)
  Trục PU ngành tôn  (11/05/2019)
  Con lăn mặt trời  (21/02/2019)
  Trục in PU flexo uv  (18/12/2018)
  Thanh gạt mực  (17/06/2018)