SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Trong công nghệ in flexo, khả năng in tram khó hơn công nghệ in offset. Tuy nhiên với thiết bị hiện đại, ngay nay in tram trong in flexo được thực hiện nhiều. Để đáp ứng yêu cầu, ngoài chất lượng bản in, trục cao su trong đơn vị in đóng vai trò quan trọng khi in tram.


 In flexo tem nhãn  In tram flexo label

caosuviet | hnt

 

Các tin khác

  Ống silicone corona  (22/05/2023)
  In flexo tem nhãn decal  (15/05/2023)
  In flexo chai thực phẩm  (08/05/2023)
  Lô cao su in offset  (17/04/2023)
  Lô cao su kéo giấy carton  (10/04/2023)
  Trục ép in flexo tem nhãn  (27/03/2023)