SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Silicone chịu nhiệt độ cao thường được sử dụng cho sản phẩm đế dao máy hàn – cắt bao bì nhựa, màng film.


Sợi silicone đế dao cắt màng film Trục silicone đế dao máy cắt túi
 Sợi silicone đế dao cắt màng film  Trục silicone đế dao máy cắt túi

cao su viet | ntt

Share |