SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Nhà máy Cao Su Việt lưu trữ lại những hình ảnh sản phẩm cao su kỹ thuật đã qua sản xuất, để làm tài liệu truy cứu khi khách hàng đặt lại sản phẩm.

Hình ảnh gioăng cao su, đệm silicone phù hợp thực phẩm đã được lưu trữ tại Cao Su Việt

 chi tiết cao su kỹ thuật, ống cao su, rubber tubes  Đệm silicone phù hợp thực phẩm, silicone sheets, rubber parts
Chi tiết cao su kỹ thuật | Viet Rubber Đệm silicone phù hợp thực phẩm 


(dvm-vlab-caosuviet)
Share |  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)