SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Cao Su Việt xin giới thiệu một số hình ảnh sản phẩm cao su kỹ thuật được sản xuất tại nhà máy Cao Su Việt, Dĩ An, Bình Dương
1. Sản phẩm màng bơm cao su có bố, nhiều kích thước khác nhau
2. Chi tiết phếu hút cổ chai từ cao su tổng hợp

Màng bơm cao su có bố, cao su tổng hợp, màng bơm thủy lực   Phểu hút nắp cổ chai, rubber products, Viet Rubber Company
 Màng bơm cao su có bố | Cao Su Việt Phểu hút nắp cổ chai từ cao su tổng hợp 


(dvm-vlab-caosuviet)
Share |