SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Nghề cơ khí cao su phát triển song hành cùng với kỹ thuật cao su và kỹ thuật cơ khí. Mài trục cao su, phay rãnh trục chà nhám, chích rãnh trục cao su kéo màng...là những công việc của nghề này

 Trục cao su ngành bao bì, trục kéo màng, chích rãnh trục cao su phay rãnh trục chà nhám, trục cao su ngành gỗ, rubber rollers 
 Hình ảnh trục kéo màng ngành Bao bì  Phay rãnh cao su trục chà nhám ngành Gỗ


(dvm-vlab-caosuviet)
Share |