SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản xuất tấm Silicone có phôi, sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao từ 200 – 300oC.

Tấm Silicone cong
Silicone tấm chịu nhiệt cao
Tấm Silicone cong
Silicone tấm chịu nhiệt cao

caosuviet | lmt
Share |