SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Tâm tình của những bức ảnh là bài viết trên báo Doanh nhân Sài Gòn điện tử về những sản phẩm cao su kỹ thuật biết thể hiện cảm xúc của mình

Xin mời các bạn đọc tại: 
http://www.vietrubber.vn/newsdetail/doanh-nhan-sai-gon-13092313.aspx

Hình ảnh Oring silicone chịu nhiệt   Dây cao su oring đàn hồi
 Hình ảnh Oring silicone chịu nhiệt Dây cao su Oring đàn hồi 


(dvm-vlab-caosuviet)
Share |