SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Các sản phẩm trục cao su kỹ thuật ngành gỗ có rất nhiều loại khác nhau, trong đó trục lăn keo và trục cao su máy nhám thùng là thường thấy nhất.

 Trục chà nhám, trục cao su máy nhám thùng, trục cao su kéo giấy nhám  trục lăn keo | Trục cao su kỹ thuật | rubber rollers
 Hình ảnh trục cao su máy nhám thùng  Trục lăn keo có ren ngành gỗ


(dvm-vlab-caosuviet)
Share |