SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh đà PU máy cưa lọng | Sản phẩm bánh đà cao su | Cao su ngành gỗ

  Bánh đà cao su Bọc PU bánh đà 
 Bánh đà cao su   Bọc PU bánh đà

ttld, v.rubberShare |  Trục cao su in flexo UV  (11/10/2019)
  In flexo UV  (09/10/2019)
  Bánh xe PU bạc đạn  (07/10/2019)