SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong dây chuyền sản xuất sữa lên men như Robby hay Yakult, có công đoạn in nhãn sản phẩm lên chai nhựa này. Bánh in được nhận phần tử in để in trực tiếp lên chai nhựa. Vật liệu của bánh in thường sử dụng là silicone.

Bánh in cao su
 Bánh in nhãn lên chia sữa
 Bánh in cao su  Bánh in nhãn lên chia sữa

 

caosuviet | hnt

Share |