SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh quay cao su | Bánh răng cao su ngành gỗ 

 Bánh quay cao su PU  Bọc cao su bánh quay
 Bánh quay cao su PU  Bọc cao su bánh quay

ttld, v.rubberShare |  Trục cao su in flexo UV  (11/10/2019)
  In flexo UV  (09/10/2019)
  Bánh xe PU bạc đạn  (07/10/2019)