SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh xe nâng PU dùng trong các xe nâng hàng, nâng tay trong các nhà xưởng.

 Bánh xe nâng PU	   Bánh xe PU forklift 
 Bánh xe nâng PU  Bánh xe PU forklift


ttld, v.rubberShare |