SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh xe nâng bằng vật liệu PU chịu mài mòn cao, kháng xé tốt

Bánh xe PU forklift  Sản phẩm bánh xe PU 
 Bánh xe PU forklift Sản phẩm bánh xe PU

ttld, v.rubberShare |