SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các giảm chấn được làm từ cao su nền có độ tưng nảy thấp nhờ cao su hấp thu một lượng lớn năng lượng cơ học tác động vào. Vì vậy tạo nên sự giảm rung động trong hệ thống.

Giảm chấn cao su chân máy
Đệm chân máy
Giảm chấn cao su chân máy Đệm chân máy


caosuviet | lmtShare |