SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao su khớp nối là một trong những chi tiết rất quan trọng trong truyền chuyển động từ động cơ sang cơ cấu máy. Giúp làm giảm va đập khi khởi động, cũng như bảo vệ các chi tiết máy. Vật liệu cao su yêu cầu chịu nén và đàn hồi tốt.

 Cao su khớp nối  Cao su giảm xốc
 Cao su khớp nối  Cao su giảm sốc


cao su viet | hntShare |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)