SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn cao su | Trục cao su tổng hợp | Phụ tùng cao su in ấn

  Con lăn cao su Bọc trục cao su nhân tạo 
 Con lăn cao su  Bọc trục cao su nhân tạo

ttld, v.rubberShare |  Thanh PU gạt mực  (23/02/2018)
  Lô nước  (21/02/2018)
  Trục kéo màng film  (18/02/2018)
  Trục cong  (16/02/2018)
  In typo  (13/02/2018)