SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn cao su chà nhám được làm bằng cao su tổng hợp yêu cầu mài mòn cao

  Bọc cao su con lăn Con lăn chà nhám 
 Bọc cao su con lăn  Con lăn chà nhám

ttld, v.rubberShare |  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)