SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Vật liệu nhôm với tính năng nhẹ, dễ gia công nên thường được sử dụng là phôi lõi cho các con lăn cao su trong ngành bao bì nhựa.


Con lăn cao su lõi nhôm
Con lăn cao su lõi nhôm  Bọc cao su con lăn lõi nhôm

cao su viet | ntt
Share |  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)