SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn in nhãn lên chai sữa, vật liệu đảm bảo an toàn thực phẩm. Con lăn silicone in nhãn ngành sữa   
 Con lăn silicone in nhãn ngành sữa  Bánh in nhãn lên chai sữa


 cao su viet | hnt
Share |  Gravure impression roller  (11/01/2018)
  Trục in nhãn UV  (23/12/2017)
  Con lăn in nhãn ngành sữa  (16/12/2017)
  Phụ tùng cao su ngành in  (10/12/2017)
  Trục cao su ngành in  (09/12/2017)